Bra att veta

 • Vi har 3 kursstarter per termin
 • Simverksamheten bedrivs onsdagar, lördagar och söndagar. Kursernas dagar, tider kan variera beroende på efterfrågan
  Vi reserverar oss därför för eventuella ändringar
 • Deltagare i pågående grupper har förtur till de näst kommande kurser.
 • Avbokning av kurs skall ske senast 3 veckor innan kursstart . Vid sen avbokning/utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.
 • Enstaka lektioner som ej utnyttjas pga sjukdom eller annan orsak kan inte tas igen vid annat tillfälle. Om lektionen ej utnyttjas oavsett orsak kan avgiften ej reduceras eller betalas i retur. vid längre sjukdom kontakta oss
  Detta fungerar alltså som all annan kursverksamhet.
 • Simmärken och simglasögon finns till försäljning första och sista lektionen

———————-

  I läroplanen anges de mål för skolans undervisning som skall uppnås femte respektive nionde skolåret. Från och med den 1 september 2007 gäller nya tydligare mål för vad eleverna skall ha uppnått.
 • Att alla elever senast i slutet av det femte skolåret ha
  god vattenvana, vara trygga i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg och hantera nödsituationer vid vatten, ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett.
 • Att alla elever senast i slutet av det nionde skolåret skall kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, ha kunskaper i livräddande första hjälp.
 • /Svenska Livräddningssällskapet