Om oss

Under arbete

Svenska Livräddningssällskapets svar på lämplighet av undervisning i små bassänger:

Simundervisning i Storkyrkobadet
Med anledning av Er fråga kring lämpligheten att bedriva simundervisning i mindre bassänger (jmf med standarmått) kan vi lämna följande;
Vi, Svenska Livräddningssällskapet, med all vår erfarenhet och kunskap om simundervisning i dess breda perspektiv har bara positiva utvärderingar från simundervisningar som har bedrivits i små bassänger. Vi vill särskilt lyfta fram;
⋅ Mycket bra vid simundervisning för barn och mindre grupper unga/vuxna
⋅ Simläraren har god överblick över alla i bassängen – hög säkerhetsfaktor
⋅ Psykologiskt och pedagogiskt viktigt för alla, men särkskilt för barn som är vattenrädda. Viktigt vid inlärning i en skrämmande miljö
⋅ Skapar goda pedagogiska ytrymmen för simläraren och deltagarna
⋅ Inget utrymme för störande badgäster, ger trygghet
⋅ Djupet i en undervisningsbassäng ska var för barnet djupt och inte för den vuxne, när simprov på 200 m varav 50 meter på rygg ska göras! Därför räcker en mindre bassäng likt Storkyrkobadets mycket väl för simundervisning upp till och med årskurs 6.
I vårt samarbete med Svenska Badbranschen och i den inventering av befintliga simhallar i landet kan vi bara konstatera att det är alldeles för få för att räcka till det behov som finns för simundervisning. Svenska idrottslärarföreningar har flertalet gånger påpekat det stora behovet av fler simhallar/bassänger och då speciellt i Stockholmsområdet.
Tillsammans med Svenska Badbranschen driver vi sedan en tid uppmaningen till våra kommuner om att bygga fler små undervisningsvänliga simbassänger, likt den i Storkyrkobadet och dem som man byggde i början på 60-talet. Då var det ett skriande behov av simhallar för att kunna möte behovet av simkunnighet hos barn och vuxna. Vi har motsvarande situation idag, men vi behöver inte de stora anläggningarna, det vi behöver ett ändamålsenligt badhus i varje kommun om vi ska nå 100 % simkunnighet.
Vänliga hälsningar
Karin Brand
Generalsekreterare
Mona Lisa Wernesten
Verksamhetsutvecklare